PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI SINH VIÊN ĐÔNG Á
VỚI Ý TƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP 2024

I.Thông tin dự án
Tên dự án:
Lĩnh vực đăng ký:
Mô tả ngắn về dự án:
Dự án đã triển khai thực tế chưa?   
II.Thông tin đội đăng ký dự thi
Số thành viên tham gia dự án: