I. THÔNG TIN TÁC GIẢ DỰ ÁN:

1. Thành viên trưởng nhóm:


2. Số lượng thành viên trong nhóm:

                 

II. THÔNG TIN Ý TƯỞNG DỰ ÁN:  

III. ĐIỀU LỆ THAM DỰ:

 • A. Dự án là bản quyền riêng của tôi (chúng tôi).
 • B. Tuân thủ thể lệ, điều khoản, quy tắc của Cuộc thi..
 • C. Ban Tổ chức được toàn quyền lưu trữ và sử dụng hình ảnh của chúng tôi cho mục đích quảng bá Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Nhà tài trợ.
 • D. Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của chúng tôi như tài liệu phục vụ chương trình.
 • E. Nếu đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi:
  • 1. Chúng tôi cam kết là đại diện cho trường tham gia các cuộc thi khởi nghiệp trong nước và quốc tế.
  • 2. Chúng tôi đồng ý tham gia, hỗ trợ các hoạt động truyền thông của cuộc thi do Ban Tổ chức quy định.
 • F. Trường hợp vi phạm điều lệ:
  • 1. Chúng tôi hiểu và đồng ý tất cả quyết định từ phía Ban Tổ chức về việc tham dự cuộc thi.
  • 2. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn trả lại Ban Tổ chức toàn bộ giá trị giải thưởng đã được giải ngân.