Thí sinh điền các thông tin cần thiết sau(*)

1.Thông tin thí sinh:

 
 
 
 

2.Thông tin về bằng cấp:(*) Các thông tin cần có

3.Thông tin đăng ký dự thi:(*) Các thông tin cần có

Bậc đăng ký liên thông
*Phương thức xét tuyển
HK 1 (Lớp 11) HK 2 (Lớp 11) HK 1 (Lớp 12)
     
Chọn tổ hợp môn:
 
 
 
TBC cả năm:
TBC Lớp 10 TBC Lớp 11 TB HK1-lớp 12
     
Học lực lớp 12:
Xếp loại TN THPT:
Thang điểm 10: Thang điểm 4: Xếp loại TN:
Thâm niên công tác:
Thí sinh có thể kết nối với Ban tư vấn qua SĐT
0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332 - T.Tuấn: 0913.498.067

* Bạn biết Đại học Đông Á qua kênh thông tin nào?