PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Các cựu sinh viên thân mến!

Nhằm thu thập thông tin về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp để có cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và nhu cầu của nhà tuyển dụng, anh/chị hãy cho ý kiến về các câu hỏi dưới đây. Các ý kiến của anh/chị sẽ được bảo mật, các thông tin chỉ được sử dụng để phục vụ cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

A. Thông tin cá nhân